درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

پیام خانم رجوی به قیام آفرینان تبریز و ارومیه

 خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به مردم بهپاخاسته ارومیه و تبریز درود فرستاد و خیزش دلیرانة آذربایجان را  نشانی از آتشفشان نارضایتی تمام جامعه ایران دانست که دیکتاتوری مذهبی را برنمیتابد.

خانم رجوی مردم سراسرایران به ویژه مردم و جوانان تهران را به همبستگی با مردم ارومیه و تبریز فراخواند و تأکید کرد : واکنشهای وحشیانه دژخیمان پاسدار و بسیجی در  قبال حرکتهای اعتراضی هفتة گذشته

و امروز و  مجروح شدن و آسیب دیدن دهها تن از مردم وجوانان دلیر ارومیه و تبریز و دستگیریهای گسترده، سرآسیمگی و شکنندگی رژیمی را برملا می کند که از هرطرف خود را در خطر میبیند.

از یک طرف خشم و اعتراض مردم ایران به ویژه زنان و جوانان برای به زیر کشیدن این رژیم، از طرف دیگر موج تغییر و سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در سراسر منطقه که آخوندها از تأثیرات آن در ایران به خود میلرزند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت:  وضعیت اسفناک دریاچة ارومیه نمونهیی از ویرانگری و تباهی رژیم ولایت فقیه است  که جز با سرنگونی این رژیم راه علاجی برای آن وجود ندارد.

خانم رجوی جامعه جهانی به ویژه ملل متحد عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن اقدامهای سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی فراخواند و خواستار اقدامات فوری برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه دستگیرشدگان تبریز و ارومیه فراخواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ شهریور ۱۳۹۰ ( ۳ سپتامبر ۲۰۱۱)

 

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب