درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

خانم مریم رجوی،  رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حذف رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه را که به دستور خامنه ای صورت گرفت، بزرگترین جراحی و شقه آشکار در رأس رژیم توصیف کرد که از یکسو پایه قدرت آن را شکننده تر می‌کند و از سوی دیگر تنش و تشتت درونی آن را به نحو بیسابقه یی  تشدید و  روند تجزیه و سرنگونی رژیم را شتاب می بخشد.

 این یک خود زنی اجتناب ناپذیر و انتحار سیاسی از سوی خامنه ای است که انقباض کامل رژیم ولایت فقیه را در پایان راه نشان می‌دهد. در درون این رژیم هیچ راه حلی وجود ندارد. حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم این رژیم و انتخابات آن که خط مشی دیرین مقاومت ایران بوده است، بار دیگر به روشن ترین صورت به اثبات می‌رسد. 

علاوه بر این، حذف رفسنجانی و مشایی کاندیدای مطلوب احمدی نژاد، تجزیه و شکاف و رویارویی در میان باندهای مختلف رژیم را به نحو غیر قابل ترمیم  به بدنه و اعماق گسترش می‌دهد.

همچنین حذف رفسنجانی، که عامل تعیین کننده در رسیدن خامنه ای به منصب ولی فقیه  بود، یک فضیحت بزرگ در درون رژیم آخوندی است و آن را حتی در درونی ترین لایه هایش بی اعتبار و نامشروع می‌کند. رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها منصوب شخص خامنه ای است و به عنوان عضو خبرگان رهبری رژیم در تعیین ولی فقیه و صلاحیتهای آن در چارچوب رژیم آخوندی نقش دارد.

خامنه ای که تلاشها و تهدیدهایش برای جلوگیری از کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به جایی نرسید، ناگزیر برای حذف آنها به این فضیحت  تن داد. او بیهوده تلاش می‌کند با حذف و تصفیه و انقباض، از سرنگونی محتوم بگریزد اما دوران دستاوردهای بادآورده ناشی از جنگ کویت و جنگ افغانستان و جنگ عراق سپری شده و در ادامه روند انقباض، روند سرنگونی رژیم تسریع می شود.

خانم رجوی بار دیگر عموم مردم ایران را به تحریم یکپارچه انتخابات قلابی فرا خواند و خاطرنشان کرد : «بعد از این جراحی و تصفیة بزرگ، هرگونه معامله و مماشات با این رژیم، صرفاً در خدمت سرکوب و کشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم و به آتش کشیدن منطقه توسط آخوندهای مرتجع و بنیادگراست .

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، مردم و به ویژه زنان و جوانان ایران را به اعتراضهای همه جانبه علیه شعبده انتخابات آخوندها که سرقت و غصب آشکار حاکمیت مردم ایران است، فرا خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ می ۲۰۱۳)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب