درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

با كمال تاسف از درگذشت آقاى حسین حصارى یكى از بهترین خبرنگاران ورزشى ایران كه نام نیكوئى در جامعه ورزشى ایران داشت مطلع شدم.

آقاى حصارى نویسنده ومفسر خوش نام ورزش بخصوص كشتى در مجله دنیاى ورزش بود كه پس از انقلاب ضد سلطنتى آلوده به رژیم ملاهاى بى وطن نشد و با ترك وطن در غربت زندگى كرد. او چند سال آخر عمر خود را با بیماری سرطان سر كرد و بالاخره روز ۴ می در آمریكا جان به جان آفرین تسلیم كرد. 


فقدان این إنسان پاك را به خانواده وی بخصوص همسر وفرزندانش و جامعه ورزشی ایران تسلیت میگویم. روحش شاد ویادش گرامى باد.

مسلم إسكندر فیلابى
كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب