درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 ضعف مفرط ولی فقیه رژیم،  رو در رویی احمدی نژاد با خامنه ای و اعتراف به بحران عمیق اقتصادی.

احمدی نژاد، رئیس جمهور رژیم آخوندی، پنجشنبه ۱۱آبان در یک رو در رویی آشکار به تهدیدات روز قبل خامنه‌ای رهبر عالی رژیم پاسخ داد و طی نامه یی از او خواست «جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است» را به رسمیت بشناسد. 

خامنه ای روز ۱۰آبان(۳۱ اکتبر) با اشاره به احمدی نژاد که خواستار بازدید از زندان اوین شده بود، گفت: «اختلاف نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست مایه یی برای جنجال و هیاهوی رسانه های بیگانه و دشمنان شود... تحریک احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف خیانت به کشور است... از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است».

احمدی نژاد در نامه خود به خامنه ای در یک گستاخی بیسابقه به این تهدیدات پاسخ داد. وی در قسمتی از این نامه که توسط تلویزیون حکومتی سانسور شد نوشت: «مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تأکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیتهای مهم او را مخدوش نمایید، مخالفید».

احمدی نژاد با ستایش از کارکردهای دولت نوشت: «دولت ضمن استقبال کامل از این تذکر به موقع مانند همیشه تمام هم خود را مصروف خدمتگزاری بی منت و پافشاری بر اصول و ارزشهای انقلاب و صیانت از حقوق اساسی ملت خواهد کرد».

با اینحال وی ضمن اعتراف به بحران همه جانبه اقتصادی و اینکه نظام در«عقبه» قرار دارد از خامنه ای خواست تا بقیه دستگاههای حکومتی نیز در خدمت دولت قرار بگیرند. وی گفت: «اینجانب و همکارانم در دولت برای تدبیر امور و مقابله با توطئه های دامنه دار و وسیع بدخواهان و برای کاهش فشار بر مردم و پیشبرد امور کشور تمام توان خود را به طور شبانه روزی به کار بسته ایم لیکن ابعاد مسأله و اهمیت موضوع مستلزم حضور همه قوا و مسئولیت پذیری و همکاری و همراهی آنان با دولت است که امروز در خط مقدم این جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب