درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 یک هیأت مرگ در زندان گوهردشت در تدارک اجرای سریعتر احکام مرگ است.

 مقاومت ایران نسبت به  قصد رژیم ایران برای اعدام بیش از هزار زندانی در زندان گوهردشت هشدار داد و شورای امنیت ملل متحد را به اقدامی عاجل و لازم الاجرا برای جلوگیری از کشتار این زندانیان فرا ‌خواند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت یاب بین المللی از سوی این شورا برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانها و زندانیان و احکام ضد انسانی علیه آنان شد.

طی هفته های گذشته یک هیأت مرگ متشکل از سردژخیمان قوه قضاییه رژیم به ریاست نجف آبادی، از معاونان دادستان تهران، در زندان گوهردشت کرج مستقر شده و محکومان به اعدام را مجبور کرده اند فرمهایی را در مورد علت به تعویق افتادن احکام مرگشان پر کنند. تاکنون فرمهای بیش از ۷۵۰ زندانی پر شده اند.

هیأت مرگ همزمان از اوایل هفته گذشته، شاکیان خصوصی این محکومان را به زندان احضار کرده و آنها را برای درخواست تسریع اجرای احکام اعدام، تحت فشار گذاشته اند. شاکیان در صورت تن ندادن به این درخواست، می بایست مبالغ هنگفتی را به عنوان هزینه نگهداری زندانی به سازمان زندانهای رژیم بپردازند. جلادان حتی خواستار پرداخت پول طناب دار  توسط شاکیان خصوصی شده اند.

سران رژیم ضدبشری آخوندی در سراشیب سرنگونی، به منظور تشدید جو ارعاب و جلوگیری از حرکتهای اعتراضی در تدارک اعدامهای هر چه بیشتر هستند. آنها به این وسیله می‌خواهند با شرایط بحرانی که از آن زیر عنوان «پیچ تند تاریخی»، «باز تولید فتنه سال ۸۸»، «شرایط جنگی» و «مرحله خطرآفرین» ابراز نگرانی می کنند، مقابله کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶آبان۱۳۹۱ (۶نوامبر۲۰۱۲)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب