درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

برای مشاهده اطلاعیه لطفا اینجا را کلیک کنید

نمونه بي بديل «قتلهاي مشكوك» در درون مجاهدين به روايت جناح اعتدالي(!) اطلاعات آخوندها

نسبت دادن قتل و پوست كندن صورت خائن خودفروخته (مسعود دليلي) به مجاهدين از طريق تواب تشنه به خون (ايرج مصداقي)

 در برابر اوجگيري داخلي و بين المللي جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67 ، رژيم بشدت نيازمند «قتلهاي مشكوك» در داخل مجاهدين و برگرداندن صورت مسأله توسط طيف مستخدمان خود در داخل و خارج كشور است كه اكنون به فرمان ولي فقيه ارتجاع در حالت آتش به اختيار، هر يك در چنبرة يكي از باندهاي اطلاعات آخوندي به كاربري ويژه خود مشغول هستند.

(نقل از رونمايي يك بريده مزدور نورسيده -كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران)

تواب-تشنه-به-خون-عصا-كش-خائن-خودفروخته-سندپی-دی-اف