درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

به دنبال تلاشهاي رژيم آخوندي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران در آلباني و اعزام مأموران اطلاعات و نيروي قدس و بريده مزدوران به اين كشور، وزارت اطلاعات مصطفي رودكي، يكي از مهره‌هاي سابقه‌دار خود را روانه آلباني كرده و به عنوان دبير اول در سفارت رژيم در اين كشور منصوب كرده است.

مصطفي رودكي كه در اوايل دهه ۹۰ مسئول ايستگاه اطلاعات در سفارت رژيم در اتريش بود در شهريور ۱۳۹۳ به ايران بازگشت و در مقر مركزي وزارت اطلاعات به كار مشغول شد.

وي در اتريش تحت پوش كارشناس سياسي در طبقه سوم سفارت مستقر بود. در اواخر مأموريتش در وين به سمت مسئول ايستگاههاي اطلاعاتي در همه كشورهاي اروپايي ارتقا پيدا كرد. مصطفي رودكي از همان زماني كه در اتريش بود، روي پرونده مجاهدين كار مي كرد و با برخي از بريده مزدوران در ارتباط بود و در همين رابطه به فرانسه نيز رفت و آمد مي‌كرد.

رودكي با پرداخت پول، بريده مزدوران را به‌كار مي‌گيرد تا توطئه هاي اطلاعات آخوندي عليه مجاهدين را به اجرا در بياورد. ساير مزدوران پيشاني سياه از قبيل مسعود خدابنده، عيسي آزاده و قربانعلي حسين نژاد براي پشتيباني از فعاليتهاي مصطفي رودكي در ارتباط با وي قرار گرفته اند.

وزارت اطلاعات در هماهنگي با وزارت خارجه رژيم براي تسهيل كار رودكي، دو شعبه وزارت اطلاعات به اسامي كانون  هابيليان و مؤسسه ديده بان را تحت عناوين فرهنگي و مطبوعاتي در آلباني فعال كرده است.

شايان يادآوري است كه در سال ۹۵ در جريان انتقال مجاهدين به آلباني، غلامحسين محمدنيا، يكي ديگر از مهره‌هاي سابقه‌دار اطلاعات آخوندها، به سفارت رژيم در آلباني گماشته شد. آخوند احمد حسيني الست، رايزن فرهنگي سفارت رژيم در آلباني نيز دست اندركار توطئه هاي رژيم در آلباني و ديگر كشورهاي بالكان است. وي نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي وابسته به دفتر خامنه اي است.

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۱۶ بهمن ۹۶ (۵ فوريه ۲۰۱۸)