درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

اطلاعیه‌های کمیسیون‌های شورای ملی مقاومت

ایهم السامرایی نماینده العراقیه در آمریکا: دولت مالکی به خواست رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف توطئه می کند

ما با استفاده از همه روشها برای حفاظت آنها  تلاش می کنیم

دکتر ایهم السامرایی نماینده العراقیه در آمریکا، وزیر برق عراق درکابینه دکتر ایاد علاوی، دریک بیانیه مطبوعاتی  نسبت به انتقال مجاهدان اشرف از این قرارگاه به مکان دیگری هشدار داد و گفت: ما با استفاده از همه روشها برای حفاظت ساکنان اشرف تلاش میکنیم و ما در یک مسابقه زمانی در حفا ظت از آنها دربرابرتوطئه های ملایان حاکم برایران هستیم.  
وی درمورد محاصره ضد انسانی اشرف به ویژه محاصره پزشکی گفت : این اقدا مات که دولت عراق انجام میدهد در شمار کارهایی است که  مالکی به خواست رژیم ایران برای ازمیان برداشتن مخالفان این رژیم  انجام می دهد. 
دکتر ایهم السامرایی تأکید کرد مجاهدین خلق آروزها و خواستهای مردم ایران را نمایندگی می کنند و  من امیدوارم که قرارگاه اشرف در سایه یک نظام دموکراتیک و پاک در داخل  عراق باقی بماند و امیدوارم که این قرارگاه سمبلی برای همه مبارزین در سراسر جهان باشد.

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

 بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

همزمان با گسترش قيامها و جنبشهاي اجتماعي، كه در ديماه سال پيش جامعه ايران را وارد دوران نويني كرد، شوراي…
ادامه مطلب
بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب