درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

فراخوان بين المللي براي نجات جان زندانيان سياسي و محكوميت سياستهاي ضد كارگري آخوندها

در روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ۹۶ محمد جراحی، كارگر شريف كه بيش از پنج سال به خاطر احقاق حقوق كارگران در زندانهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران به سر برده بود، در بیمارستان درگذشت.

محمد جراحي در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰همراه با شاهرخ زماني كه به اتهام آخوند ساخته‌ «تبليغات عليه نظام» و «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» در تبريز بازداشت شد و به پنج سال زندان تعزيري محكوم گرديد. دژخیمان رژیم او را  به رغم ابتلا به بیماری سرطان  از مرخصي استعلاجي براي مداوا محروم كردند.  ممانعتهاي مستمر از دسترسي به خدمات پزشكي علاوه بر شرايط غير انساني زندانهاي رژيم آخوندي، موجب پيشرفت سريع غده سرطاني شد و منجر به درگذشت او يك سال پس از آزادي از زندان گردید.

مأموران وزارت بدنام اطلاعات آخوندي، محمد جراحي را دو بار در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نيز دستگير و پيوسته براي او و خانواده‌اش مزاحمت ايجاد مي كردند.  

فاشيسم ديني حاكم مسئول زجر كش كردن اين كارگر شريف است همچنانكه پيش از اين نيز بسياري از زندانيان سياسي مانند كارگر زنداني شاهرخ زماني به نحو مشكوكي در زندان به قتل رسانده يا در اثر محروميت از خدمات پزشكي توسط دژخيمان رژيم آخوندي جان باخته اند.

مقاومت ايران، ضمن تسليت به كارگران و به ويژه كارگران آذربايجان و خانواده‌ محمد جراحي، عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق كارگران را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان سياسي و محكوميت سياستهاي ضد كارگري رژيم آخوندي فرا مي خواند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۴ مهر ۱۳۹۶ (۶ اكتبر ۲۰۱۷)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب