درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

برای مشاهده اطلاعیه لطفا اینجا را کلیک کنید

نمونه بي بديل «قتلهاي مشكوك» در درون مجاهدين به روايت جناح اعتدالي(!) اطلاعات آخوندها

نسبت دادن قتل و پوست كندن صورت خائن خودفروخته (مسعود دليلي) به مجاهدين از طريق تواب تشنه به خون (ايرج مصداقي)

 در برابر اوجگيري داخلي و بين المللي جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67 ، رژيم بشدت نيازمند «قتلهاي مشكوك» در داخل مجاهدين و برگرداندن صورت مسأله توسط طيف مستخدمان خود در داخل و خارج كشور است كه اكنون به فرمان ولي فقيه ارتجاع در حالت آتش به اختيار، هر يك در چنبرة يكي از باندهاي اطلاعات آخوندي به كاربري ويژه خود مشغول هستند.

(نقل از رونمايي يك بريده مزدور نورسيده -كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران)

تواب-تشنه-به-خون-عصا-كش-خائن-خودفروخته-سندپی-دی-اف

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب