درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

همزمان با قيام سراسري مردم ايران و براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، دژخيمان رژیم آخوندي در فاصله روزهای ۱۱تا ۲۱دی (اول تا ۱۱ژانویه) هشت زندانی که عمدتاً جوان بودند را در شهرهای مختلف اعدام کردند.

پنجشنبه ۲۱دی ماه دو زندانی در ملأ عام در سلماس و قزوین اعدام شدند. زندانی که در سلماس اعدام شد مبتلا به بیماری روانی بود. جوان اعدام شده در زندان قزوین از هشت سال قبل در انتظار اعدام قرار داشت.

در روز ۱۸دیماه دو زندانی در ساری و در روز ۱۴دیماه دو زندانی دیگر در گوهردشت کرج اعدام شدند. امیر حسین پورجعفر یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ساله بود. در روز ۱۲ديماه نیز یک زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و روز پیش از آن یک جوان ۲۲ساله در زندان مرکزی مشهد اعدام شده بود.

اين اعدامها در حالي صورت مي‌گيرد كه ۸۰۰۰تن از جوانان در دو هفته اول قيام سراسري مردم ايران دستگير شده و در شرايط وخيمي به‌سر مي برند. پاسخ مردم ایران به ویژه جوانان دلیر ایرانی به این توحش، ادامه قیام تا برکندن نظام فاسد و سرکوبگر آخوندی است. مقاومت ایران از عموم مراجع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان اقدامی فوری و مؤثر براي مقابله با نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر درايران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳دی ۱۳۹۶ (۱۳ژانویه ۲۰۱۸)