درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ايران از تحريم شماري از ارگانها و فرماندهان سپاه پاسداران كه درگير سركوب و غارت مردم ايران و همچنين صدور تروريسم در منطقه و توليد موشكهاي بالستيك هستند، توسط وزارت خزانه داري آمريكا استقبال مي كند و آن را يك قدم ضروري براي مقابله با سياستهاي سركوبگرانه، جنگ طلبانه و تروريستي رژيم ملايان و ممانعت از گسترش موشكهاي بالستيكي كه صلح و آرامش در منطقه را تهديد مي كند، مي داند.

اين تحريمها بايد به سرعت تمامي افراد، ارگانها و نهادها و شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران يا طرف معامله آن و مأموران و مزدوران خارج كشوري آن را شامل شود. تحريم فرماندهان سپاههای ۳۱ استان كشور، که مسئولیت سرکوب مردم در اين استانها را به عهده دارند، ضرورت مضاعف دارد.

اتخاذ تدابير و اقدامات ضروري براي بيرون كردن سپاه از کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق لازمه پايان دادن به جنگ و خونريزي و برقراری صلح در منطقه و از الزامات اجراي قانون تحريمها مصوب كنگره آمريكا و نامگذاري سپاه پاسداران در ليست تروريستي است.

مقاومت ايران خواستار پيوستن اتحاديه اروپا به تحريم سپاه پاسداران است. بخش عمده اقتصاد ايران در دست سپاه پاسداران است و معامله با آن به معني سوخت رساندن به جنگ افروزي و ماشين ترور و سركوب و جنگ افروزي و كشتار در منطقه و گسترش فعاليتهاي اتمي و افزايش توليد موشكهاي بالستيك است.

پاسدار- سرتيپ غلامرضا جلالي، فرمانده پدافند غير عامل رژيم آخوندي، در روز 7 آبان در مصاحبه با تلويزيون رژيم يك قلم اذعان كرد كه قرارگاه خاتم سپاه پاسداران «خیلی پروژه مثل سد و نیروگاه و پالایشگاه انجام میدهد ... پنج هزار شركت دارند با قرارگاه خاتم سپاه كار می كنند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ آبان ۱۳۹۶ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷)