درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 ورود رفسنجانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، برغم تلاشهای گسترده خامنه ای برای جلوگیری از کاندیداتوری او، به بحران و شقه درونی رژیم ابعاد بی سابقه ای داده است.

 در روزهای گذشته خامنه ای از طرق مختلف از جمله وزیر اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان، رفسنجانی را محارب و مفسد فی الارض و مستحق محاکمه و مجازات توصیف کرده بود.

ثبت نام رحیم مشایی کاندیدای مورد نظر احمدی نژاد که دارودسته خامنه ای او را الهام بخش جریان انحرافی توصیف می کنند، بحران و شقه درونی دیکتاتوری مذهبی را هرچه عمیق تر کرده است.

از سوی دیگر، تجزیه و انشعاب پی در پی در باند خامنه ای نیز از عمق فاجعه در درون رژیم ولایت فقیه خبر می دهد. دسته های درون این باند که از قبل توافق کرده بودند هر کدام یک کاندیدا معرفی کنند، نتوانستند بر مخاصمات خود فائق آیند و از هر دسته چند نفر ثبت نام کردند. بعنوان مثال قالیباف شهردار تهران، ولایتی وزیر خارجه اسبق و حداد عادل که دختر او همسر پسر خامنه ای است جداگانه ثبت نام کرده اند. علاوه بر این از جناح خامنه ای شمار دیگری از جمله منوچهر متکی، ابوترابی، صادق لنکرانی و سعید جلیلی مذاکره کننده اتمی، خود را کاندید کرده اند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در این باره گفت:

رژیم حاکم بر ایران اکنون با کاندیداتوری رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ملایان دستخوش تحول کیفی شده است. قدرت یک سویه و متمرکز خامنه ای که پس از جنگهای کویت (۱۳۷۰) و افغانستان (۱۳۸۰) و عراق و خلع سلاح اپوزیسیون ایران (۱۳۸۲) به آن دست یافته بود، در روند انقباض دیکتاتوری دینی به ریاست جمهوری احمدی نژاد به مدت ۸سال راه برد. چهارسال پیش خامنه ای و احمدی نژاد توانستند قیام مردم ایران را سرنگون کنند اما احمدی نژاد خود با خامنه ای وارد رقابتی فرساینده شد. اکنون این دوران به پایان رسیده و با ورود رفسنجانی و مشایی در جنگ آشکار قدرت در برابر خامنه ای، روند تجزیه و تضعیف رژیم بنحو بیسابقه ای تشدید شده و سقوط محتوم آنرا شتاب می بخشد. کاندیداتوری رفسنجانی که شعارهای خامنه ای درباره «حماسه اقتصادی» و «حماسه سیاسی» را به سخره گرفت، آیینه تمام نمای بحران سرنگونی رژیمی است که از سال ۱۳۵۸ تاکنون از ۴جنگ بزرگ ارتزاق کرده است که نخستین آن جنگ ۸ساله با عراق بود و خمینی آن را «نعمت الهی» توصیف می کرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ اردیبهشت ۹۲ (۱۲ مه ۲۰۱۳)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب