درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 غیرقابل استفاده بودن زیرساختهای لیبرتی و ضرورت تحقیق مستقل پیرامون چگونگی تأیید لیبرتی برای استقرار ساکنان اشرف از سوی یونامی.

بعداز ظهر روز پنجشنبه ۴اسفند (۲۳فوریه۲۰۱۲) لوله اصلی منبع فاضلاب لیبرتی ترکید و بخش وسیعی از محوطة لیبرتی را فراگرفت. ساکنان با یک تلاش جمعی و با وسایل اولیه و با کیسههای شن توانستند گسترش فاضلاب را که به یک متری بنگالها رسیده بود متوقف کنند.( عکسها ضمیمه است ) .

علت این حادثه که همزمان با حضور مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل در عراق؛ و جورج باکوس، نماینده دولت عراق؛ صورت گرفت، فرسودگی بیش از اندازه سیستمهای خدماتی و عدم تخلیه به موقع منبع اصلی فاضلاب است.

تجربه روزهای اخیر نشان می‌دهد زیرساختهای این کمپ از جمله آب و برق و فاضلاب یا مستهلک است یا با مشکلات اساسی مواجه است و به‌هیچوجه پاسخگوی نیازهای اولیه یک گروه کوچک از افراد، چه برسد به یک جمع ۴۰۰ نفره نیست. گزارش تکنیکی ۱۰بهمن و اطلاعیه ۱۱بهمن (۳۱ ژانویه) یونامی در مورد زیرساختهای لیبرتی به طور مطلق عاری از صحت بوده است و انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی غیرقانونی و نقض آشکار استانداردهای انساندوستانه بوده ا ست.

آقای مارتین کوبلر در اطلاعیه ۱۱بهمن اعلام کرد: «کمیساریای عالی پناهندگان و دفتر حقوق بشر یونامی اکنون این را که ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انسانی بینالمللیِ تصریح شده در MOU است ، مورد تأیید قراردادهاند».

در گزارش یک تکنسین سرپناهسازی به تاریخ ۱۰بهمن که مبنای اطلاعیه یونامی است، تصریح شده است: «کمپ به تازگی برای جادادن ۵۵۰۰نفر شکل داده شده است» و «مخزن فاضلاب با ظرفیت کافی موجود است». گزارش تأکید میکند:«یک ارزیابی مشترک نهایی از بخش ۱ با دولت عراق و تیم کمیساریا در روز ۲۸ژانویه (۸بهمن) برای جادادن فوری ۸۰۰ نفر انجام شده است... این ارزیابی مشترک با سرهنگ صادق و سرهنگ حقی صورت گرفته است» . سرهنگ صادق سردژخیمی است که سرکردگی قتلعام مرداد۸۸ و فروردین۹۰ را به عهده داشته است .

نتیجهگیری نهایی گزارش می نویسد : «بعد از چندین بازدید از کمپ لیبرتی و ارزیابی مشترک با نمایندگان دولت عراق در روزهای ۱۷ تا ۲۸ژانویه نکات زیر قابل تأیید هستند: از نقطه نظر تکنیکی و در انطباق با استانداردهای شناخته شده پناهگاه و کمپ در چارچوب کمیساریای پناهندگی..لیبرتی میتواند مناسب برای جا دادن ساکنان (اشرف) در نظر گرفته شود».

هم اکنون از آنجا که همگان شاهد هستند لیبرتی نه تنها استانداردهای انساندوستانه برای ۴۰۰نفر را برآورده نمیکند، بلکه این استانداردها به سادگی و در کوتاه مدت نیز قابل تأمین نیست، مقاومت ایران خواهان یک تحقیق مستقل بینالمللی در باره چگونگی تهیه گزارش ۱۰بهمن و تأیید کمپ لیبرتی برای استقرار ساکنان اشرف است. به اذعان نماینده ویژه استقرار ساکنان اشرف در این کمپ ممکن است بیش از دو سال طول بکشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند ۱۳۹۰( ۲۴فوریه۲۰۱۲)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب