درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز یكشنبه 18خرداد سه زندانی را در زندان مركزی بندرعباس به دار آویخت.

دژخیمان روز پیش از آن این زندانیان را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان بندرعباس منتقل كرده  و آنها را با دستبند و پابند به دیوار سلول زنجیر كرده بودند. در روز شنبه 17خرداد نیز چهار زندانی دیگر در زندان شهر كرد به طور جمعی به دار آویخته شدند.

رژیم ضدبشری آخوندی، در سحرگاه یكشنبه 11خرداد، همزمان با اعدام مجاهد خلق غلامرضا خسروی، هشت زندانی دیگر را نیز مخفیانه در زندان گوهردشت كرج به دار آویخت. در همان روز یك زندانی دیگر در زندان سمنان اعدام شد.

توسل رژیم آخوندی به مجازات وحشیانه اعدام و به طور خاص اعدام زندانیان سیاسی نشانگر هراس رژیم آخوندی از گسترش اعتراضات مردمی و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19خرداد 1392 (9ژوئن2014)

 

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب