درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 بنا بر گزارش رسانه های حكومتی روز دوشنبه 22 اردیبهشت (12مه) دژخیمان رژیم آخوندی 9 زندانی را به طور جمعی در زندان كارون اهواز به دار آویختند.

دو روز قبل از آن نیز دو زندانی  دیگر   در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

 اعدام زندانیان در زندانها و كوچه و خیابانهای شهرهای مختلف،   كه بعد از روی كار آمدن آخوند روحانی ابعادی گسترده تر یافته،  نشانگر هراس تمامیت رژیم آخوندی از خیزش مردم سركوب شده و محروم ایران است.

چشم فرو بستن بر این جنایتها به هر بهانه یی كه باشد معنایی جز دست باز دادن به رژیم آخوندها در نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و مشاركت در سركوب مردم ایران ندارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23 اردیبهشت 1393 (13 مه 2014)

 

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب